Ένα αυτοκίνητο
που μοιάζει πολύ με σένα.

Η Νέα A-Class είναι πολύ παραπάνω από ένα απλό αυτοκίνητο.
Χάρη στο σύστημα Mercedes-Benz User Experience MBUX και
τις πολλαπλές προσωποποιημένες επιλογές που προσφέρει,
όπως voice control, καινοτόμο έλεγχο αφής τόσο στο τιμόνι
όσο και στην οθόνη συστήματος πολυμέσων, μετατρέπει την διαδραστικότητα
σε μια φυσική και διαισθητική διαδικασία.
Και χάρη στη συνεχή σύνδεση με το smartphone σου, δεν χάνεις
ποτέ επαφή με τα ενδιαφέροντά σου.

Nέα A-Class

Επιθυμώ ένα Τest Drive.
Eπιθυμητή ώρα επικοινωνίας

Ενημερώθηκα ότι η Mercedes-Benz Ελλάς θα επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα αποκλειστικά και μόνον για την ικανοποίηση του αιτήματος που έχω υποβάλει. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Mercedes-Benz Ελλάς είναι το ονοματεπώνυμο μου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχω δηλώσει. Η Mercedes-Benz Ελλάς τηρεί το απόρρητο της επεξεργασίας. Η Mercedes-Benz Ελλάς λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διαβίβαση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Mercedes-Benz Ελλας δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα μου σε τρίτους, πλην του Διανομέα της επιλογής μου, εκτός κι αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ικανοποίηση του αιτήματος που έχω υποβάλει. Κατ 'εξαίρεση, η Mercedes-Benz Ελλας μπορεί να καταστήσει προσβάσιμα τα προσωπικά μου δεδομένα σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες όπως μάρκετινγκ, μηχανογράφησης και πληροφορικής, οι οποίες θα ενεργούν εξ ονόματός της και με βάση τις γραπτές της οδηγίες της Mercedes-Benz Ελλας και δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προς όφελός τους. H Mercedes-Benz Ελλας θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα μου για έξι μήνες, εκτός αν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση του αιτήματός μου. Ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και περιορισμού της επεξεργασίας τους. Επίσης έχω δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και φορητότητας (portability) των προσωπικών δεδομένων τα οποία παρέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας για τους ως άνω σκοπούς. Τα δικαιώματα ασκούνται μέσω υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy_mbhellas@daimler.com ή στον αριθμό τηλεφώνου 2106296500. Περισσότερες πληροφορίες για τη επεξεργασία των δεδομένων μου και τα δικαιώματά μου θα βρω στη Δήλωση Απορρήτου της Mercedes-Benz Ελλάς Περαιτέρω, έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Mercedes-Benz Ελλάς (Θηβαΐδος αρ.20, Νέα Κηφισιά), Τηλ. 2106296500, Email: privacy_mbhellas@daimler.com.